Case: Wat is de juiste kostprijs?

Context

Voor deze klant was het bepalen van de correcte kostprijs van hun producten niet evident.

We identificeerden verschillende oorzaken:

  • Registreren van rework werd niet in rekening genomen
  • Afvalverbruik werd soms geregistreerd en niet gekoppeld aan een productierun
  • Grondstoffen werden via backflush op het theoretisch verbruik doorgevoerd
  • Het machine rendement werd niet in rekening genomen

Het doel was om een gezonde marge te handhaven ondanks het feit dat het een concurrentiƫle sector betrof. Het sales team moest ondersteund te worden bij het vastleggen van de minimum verkoopprijs voor gecustomiseerde runs. Het strategisch team diende ondersteund te worden bij het bepalen van de ideale product mix om de rentabiliteit van de bestaande infrastructuur te verhogen.

Vraagstelling

Hoe kunnen we een accuraat beeld krijgen van de correcte kostprijs ondanks het feit dat er per productfamilie veel varianten geproduceerd worden?

Oplossing

We zijn aan de slag gegaan door samen met het automatisatie team de reƫle verbruiks- en machine informatie te capteren tijdens het productieproces. Er werd maatsoftware gemaakt om de afvalstroom correct te registreren en zo werden alle stockbewegingen gekoppeld aan de oorspronkelijke productierun. Deze software ondersteunde de operatoren op een heel visuele manier. Een andere applicatie stelde de klant ook in staat om de rework flow te registreren op de werkvloer.

De nieuwe datastromen werden aan de verschillende stakeholders ter beschikking gesteld waardoor ze nu onderbouwde beslissingen konden nemen. Ondanks de verkoop doelstellingen wist het salesteam ook hoe ver de prijs kon genegotieerd worden om nog voldoende marge te hebben.

Hoe kunnen we je helpen?

We ondersteunen je met je strategische keuze bij het bepalen van je kostprijs en ideale productmix door de juiste data ter beschikking te stellen. Een bestaand ERP-systeem (Axapta, SAP, etc.) vormt voor ons niet direct een belemmering. Zowel het begeleiden, het uitdenken als het uitwerken van de oplossing kunnen los van elkaar gekozen worden.

Flagstone Administrator

Author Flagstone Administrator

More posts by Flagstone Administrator

Leave a Reply