Category

Digital Transformation

inventarisopname_met_tablet

Case: Inventarisopname met een tablet

By | Digital Transformation

Context

De jaarlijkse inventaris opmaken was vroeger een taak die archaïsch en met een hoge foutgevoeligheid verliep. Tot op heden deden medewerkers de tellingen op basis van afgedrukte lijsten, waarna de verantwoordelijken alle info in Excel-bestanden overtypten en manueel controleerden. Wanneer dit arbeidsintensief en foutgevoelig proces was afgerond moesten alle stockmutaties nog uitgevoerd worden in het huidige AX 2009 ERP-systeem. De accuraatheid van de stock werd sterk in vraag gesteld omdat de tellingen op papier gebeurden. Er was dus geen ondersteunende technologie voorhanden die fouten kon voorkomen. De manuele handelingen van de verantwoordelijken konden achteraf opnieuw tot een hogere foutgevoeligheid leide

Vraagstelling

Hoe kunnen we het opmaken van een inventaris verkorten en tegelijkertijd een hogere accuraatheid van de tellingen verzekeren?

Oplossing

Vanuit de behoefte van de klant zijn we samen met de Warehouse Manager en de ERP-implementator in dialoog gegaan. De behoefte van de Warehouse Manager en de technology stack maakten meteen duidelijk dat een off-the-shelf toepassing geen optie was. Flagstone vertaalde de behoeftes in een gebruiksvriendelijke en meertalige oplossing die kon gebruikt worden op een commodity tablet. Met een beperkte investering per tablet kon een groot aantal medewerkers ineens gebruik maken van een technologische oplossing die:

  • Kan scannen.
  • Je kan begeleiden in de taken die de verantwoordelijken voor jou configureerden.

Alle tellingen werden na goedkeuring en controle direct doorgestuurd naar AX 2009 waar alle stockmutaties werden doorgevoerd. De gebruiksvriendelijkheid verhoogde de efficiëntie aanzienlijk waardoor de duur van de tellingen beduidend werd verkort. Door de accuraatheidsproblematiek besliste de organisatie ook om in te zetten op de zoektocht naar een beter WMS-systeem.

Voorbeeld overzicht analyse inventarisopname

Inventarisopname_analyse_ipad

Waarom?

Een accurate stock is zowel fiscaal als operationeel een behoefte en geen luxe. Als het proces en de accuraatheid verbeteren dan kan de jaarlijkse telling ook aangevuld worden door cycle counting op onderdelen van je magazijn. Deze accuraatheid zal bovendien de customer journey verbeteren, wat je een sterkere commerciële positie kan opleveren. Een oefening in het verbeteren van een procesonderdeel kan eveneens een andere bottleneck in kaart brengen waardoor de investering ineens een ruimer strategisch aspect krijgt.

Voorbeeld detail analyse artikel inventarisopname

analyse_stockverschillen_voorraadbeheer_via_ipad
analyse_stockverschillen_voorraadbeheer_via_ipad

Hoe kunnen we je helpen?

Na het identificeren van de strategische behoefte kunnen we samen met jou de bestaande technology stack in kaart brengen om van daaruit de ideale oplossing te bedenken. Een bestaand ERP-systeem (Axapta, SAP, etc.) vormt voor ons niet direct een belemmering. Zowel het begeleiden, het uitdenken als het uitwerken van de oplossing kunnen los van elkaar gekozen worden. Indien gewenst kunnen we achteraf de resultaten helpen verwerken om op die manier vanuit een strategisch oogpunt je bedrijf te helpen verbeteren.

Case: Operationeel probleem oplossen via data 

By | Digital Transformation

Context

Om de productie te stroomlijnen wou de klant de bottlenecks aanpakken. Het vermoeden was dat de AGV’s in bepaalde situaties niet de voorspelde throughput haalden. Na onderzoek door de verschillende partijen was er geen enkele manier om te achterhalen wat bepaalde wijzigingen tot gevolg hadden. Het duurde lang om het probleem te pinpointen omdat er geen concrete informatie voorhanden was. Hoewel alle operatoren hun best deden om de observaties te beschrijven volstond dit niet om tot de oorzaak van het probleem te komen.

Vraagstelling

Hoe kan je op basis van de verschillende legacy-/nieuwe systemen ontdekken waar het fout gaat?
Hoe kan je het verbeteren en hoe kan je het effect nadien ook meetbaar maken?

Oplossing

We gingen eerst aan de slag om data uit de ERP, MES, WMS en AGV-systemen te centraliseren in 1 datasysteem. Hierdoor konden we alle gegevens linken via het tijdstip waarop een gebeurtenis plaatsvond. We hebben een dashboard voorzien om deze data en relevante informatie af te beelden. Deze visualisatie geeft een voor en na situatie weer bij iedere aanpassing. Leuke extra: dit dashboard kan verder uitgebreid worden voor andere doeleinden of er kunnen meerdere dashboards worden gemaakt in functie van nieuwe behoeftes.

Voorbeeld van een dashboard

Hierna genereerden we de juiste alerts via de app Telegram.
We konden verschillende stakeholders definiëren en hebben voor ieder type stakeholder verschillende kanalen gemaakt:

    • de operator is geïnteresseerd om het probleem onmiddellijk aan te pakken
    • de productiemanager wilt vooral weten wanneer het probleem escaleert

Voorbeeld alerts via Telegram

Alerts_meldingen_telegram_slimme_productie

Zo krijgt iedereen de informatie op de juiste manier, op het juiste moment waardoor iedereen zijn job zo goed mogelijk kan uitvoeren. Je kan nog een stapje verder gaan door via Telegram een korte ondervraging te doen van het datasysteem.

Waarom?

Voorspellen van je productie zorgt voor een beter rendement. Het is echter belangrijker om met een kortere customer journey en een gelukkig sales team het verschil te maken als producent.

Hoe kunnen we jou helpen?

Als je wilt inzetten op Operational Excellence kunnen we jou helpen om je wijzigingen tastbaar te maken. Een bestaand ERP-systeem (Axapta, SAP, etc.) in combinatie met een WMS- of ander systeem verhinderen ons niet om aan je oplossing te werken.

Heeft data een donker kantje of verbetert het de maatschappij?

Heeft data een donker kantje of verbetert het de maatschappij?

By | Digital Transformation

De invloed van data

Een paar jaar geleden las ik op vakantie het boek Brandwashed van Martin Lindstrom. Dit was één van de eerste keren dat ik besefte wat je effectief allemaal met, op het eerste zicht, banale data kan doen. Eén van de verhalen ging over smartwatches (van een bekend merk) die extreem veel inzichten en data vrijgeven, maar waarvan de meeste mensen het niet beseffen. Het heikel punt is: mensen betalen voor het toestel om daarmee de data te verzamelen. Op dat moment start er een mechanisme vanuit het tweede inkomstenmodel: de data verkopen. De derde stap is de data aanwenden om opnieuw inkomsten te genereren en gebruik of misbruik te maken door de mentale weerstand bij de mensen zo laag mogelijk te maken.

Leven met digitale assistenten

Nu slaappatronen, gewichtsevoluties en sportgedrag heel wat inzichten gebracht hebben, zien we een volgende evolutie: de digital assistants zoals Alexa en Google Home. Hoewel het enorm gemakkelijk is dat je je leven zonder al te veel moeite kan regelen, hangt hier ook een prijs aan vast. Je merkt dat digital assistants tegenwoordig overal ingebouwd worden: auto’s, gps, domotica, elektrische fietsen, etc.  Wat kunnen de gevolgen zijn van zoveel hoeveelheden data die circuleren?

Data en GDPR

Iedereen zal ondertussen wel in aanraking gekomen zijn met GDPR, maar recent is er nog een andere wet goedgekeurd die ook heel belangrijk is: non-personal data regulation (NPDR). Regulation (EU) 2018/1807. Als we dieper ingaan op de materie lijkt het alsof de weg geëffend wordt voor de grote spelers met grootse plannen, onder het motto van strategische positionering van Europa.

Nieuwe privacywetgeving

Wat is de geest van de wet? De beperkingen van de gegevenslokalisatie die door de autoriteiten van de lidstaten zijn ingevoerd en de lock-in-praktijken van leveranciers in de particuliere sector worden verboden. De achterliggende gedachte is dat het Europees ecosysteem de strategische positie zal verbeteren en het protectionisme een halt zal toeroepen binnen Europa. Hoewel dit een enorme technologische evolutie voor Europa kan teweegbrengen heeft het naar mijn mening ook een donkere kantje. Zal je nog je eigen leven kunnen leiden, of zal het bepaald worden door altijd de juiste producten en diensten op het juiste moment te hebben? En tegen welke prijs? Als bepaalde doelgroepen blootgesteld worden aan zoveel mogelijkheden tot consumptie zal het grote gevolg een forse monetaire shift zijn waardoor schulden en armoede die doelgroepen hard gaan treffen. Zal dit dan dezelfde macro-economische gevolgen hebben die zo ver gaan als na het CDO-fenomeen in USA in 2008?

Voor veel industrieën zal dit immers deuren openen om nog meer data vrij te verhandelen en zo hun AI-algoritmes nog beter te kunnen trainen met als gevolg dat je leven veel makkelijker zal worden.

De positieve noot mogen we ook niet vergeten: het leidt tot veel bedrijfsopportuniteiten waaraan er nieuwe businessmodellen gekoppeld kunnen worden. Het zal volgens mij steeds sneller gaan en bedrijven gaan zich steeds dynamischer moeten opstellen tegenover snel veranderende behoeftes. Zolang alles verbeteringen met zich meebrengt voor de Europese burger kunnen we enkel blij zijn met deze wet.

Ik ben alvast heel benieuwd naar de effecten van het handelsgoed data die we over 5 jaar zullen zien. Wat denken jullie?

Digital transformation of digitale transformatie: optimalisatie en digitalisering van bedrijfsprocessen in de maakindustrie

Digital transformation: optimalisatie en digitalisering van bedrijfsprocessen

By | Digital Transformation

Tegenwoordig worden we om de oren geslagen met buzzwords. In deze en volgende blogs zoomen we in op een dergelijk begrip. Wat betekent het en wat zijn de eventuele voor- en nadelen. ‘Digital transformation’ is zo’n concept, maar wat is dat precies?

Digital transformation is de manier waarop je technologie inzet om je organisatie zo optimaal mogelijk te digitaliseren. ‘Eenvoudig’, hoor ik je denken. Maar digitalisering is veel meer dan simpelweg elk document binnen je onderneming inscannen en de juiste softwarepakketten selecteren om alles digitaal te maken.

Stel je bedrijfsprocessen in vraag

Digital transformation betekent net dat ook het bedrijfsproces in kwestie in vraag wordt gesteld en vereenvoudigd. Je kunt je niet voorstellen hoe vaak eindgebruikers ermee worstelen hun werk digitaal uit te voeren. Schrijnend. Vaak is een behoorlijke opleiding essentieel om je job naar behoren te kunnen uitoefenen. Hoeveel mensen klagen er niet over hoe het vroeger zoveel beter was, dat er minder mogelijkheden waren en dat het dus ook allemaal minder stresserend was om hun werk rond te krijgen? Dat lijkt mij een evolutie in de verkeerde richting.

Het vraagt uiteraard een investering om je bedrijf te digitaliseren en te transformeren, zowel op tijdsgebonden als financieel vlak. Vraag jezelf af waarom je mee wilt in deze beweging. Hoe wil jij jouw organisatie doen groeien en hoe bepaal je wanneer deze investering voor jouw bedrijf een succes betekent?

Wat de doelstellingen van jouw digital transformation zouden moeten zijn

De doelstellingen van digital transformation zijn voor elk bedrijf dezelfde. Je kan deze categoriseren onder 4 pijlers:

  1. Voer snel innovatieve wijzigingen uit en finaliseer deze. Dit kan innovatie zijn op het vlak van je interne bedrijfsprocessen, maar ook wat betreft de lancering van nieuwe producten en je profilering op de markt.
  2. Zet de juiste talenten in op de juiste plaats. Vermijd dat medewerkers veel tijd besteden aan niet-uitdagende administratieve taken, maar creëer een cultuurwijziging waarbij het talent van elke werknemer een deel wordt van je ecosysteem, met alle positieve kruisbestuiving van dien.
  3. Neem beslissingen op basis van feiten in plaats van geruchten, oftewel niet-bewezen uitspraken die circuleren binnen je organisatie. Denk hierbij aan uitspraken over klanten(on)tevredenheid, kwaliteit, cijfers, machine-uitval, enzoverder. Geruchten worden verspreid door mensen en zijn vaak niet gebaseerd op correcte statistieken. Accuraatheid, volume en snelheid binnen je onderneming kunnen hierdoor in het gedrang komen.
  4. Herbepaal je differentiatie en betrek klanten en leveranciers bij je processen. Misschien kan je wel kosten drukken of drempels wegnemen voor klanten ten voordele van je marktpositie. Kan je meer rendement halen per m² uit je bestaande site en je return on assets beter tot zijn recht laten komen? Stof tot nadenken.

Bovenstaande pijlers kunnen bovendien nog eens een versterkend effect hebben op elkaar wanneer je ze allemaal samen en tegelijkertijd aanpakt.

Welke vragen moet ik me stellen in het kader van mijn digital transformation?

Uiteraard moet je jouw digital transformation tot in de details uitdenken. Volgende vragen kunnen je helpen om je huidige processen te analyseren en de juiste beslissingen te nemen.

IIOT (Industrial Internet of Things)

Sensorgestuurde datastromen versterken je contextuele masterdata dankzij correcte informatie. Welke datastromen heb je al? Wat doe je er op dit moment al mee?

Data

Data heeft enkel waarde als je er context aan kunt geven. Hoe denken je klanten? Wat kan je verbeteren? Hoe kan je proactief handelen? Hoe spring je vandaag om met je data?

AI (artificiële intelligentie)

AI zorgt ervoor dat er aan de hand van algoritmes voorspellingen worden gedaan op basis van je data. Het uiteindelijke doel daarvan is om op termijn een aantal taken automatisch te laten uitvoeren. Is er al artificiële intelligentie aanwezig in jouw organisatie die je reactiesnelheid verbetert of kan verbeteren?

Softwaresilo’s

Dit zijn softwarepakketten die niet met elkaar zijn gekoppeld en bijgevolg veel dubbele of overbodige informatie bevatten. Welke acties worden op dit moment onnodig twee keer uitgevoerd? Welke cijfers worden in meerdere systemen opgenomen en hoe kan je deze wegwerken?

Cultuur

Het aanwerven en inzetten van de juiste mensen op de juiste plaats en betrokkenheid creëren binnen je organisatie is een essentieel onderdeel van digital transformation. Hoe komen nieuwe ideeën op dit moment tot bij jou en verloopt dit wel efficiënt? Kan je deze ideeën sneller uitwerken en in de praktijk toepassen?

API (Application Program Interfaces)

Een API is een connector die jouw software met andere interne of externe systemen verbindt. Is het mogelijk om bepaalde delen van je organisatie op een veilige manier open te stellen voor andere systemen of de buitenwereld? Ben je hier momenteel al mee bezig?

Gebruiksvriendelijke software

Kan je zonder administratieve rompslomp meer accurate informatie verkrijgen of controles laten uitvoeren door je werknemers? Waar loopt het momenteel mis?

Digital transformation vereist een behoorlijk draagvlak binnen je bedrijf. Daarom is het uiterst belangrijk om met de verschillende profielen binnen je organisatie samen te zitten en samen te werken. Zowel mensen uit het management als de sales-, marketing-, engineering-, IT- en productieafdeling kunnen samen een fantastische symbiose vormen. Organiseer geregeld workshops en meetings tijdens je transformatieproces. Je zal ervan versteld staan hoe de inzichten van elke stakeholder de haalbaarheid van middelen en doelstellingen kunnen verzekeren.

Wat zijn jouw uitdagingen en hoe ver sta jij met jouw onderneming al in het transformatieproces? Ik hoor het graag.