Category

UI

Digitale ergonomie

By | UI | No Comments

Inherent aan Industry 4.0 behoort ook Operator 4.0 tot de domeinen waar je wil op inzetten, nl het opwaarderen van de skills van je operator. Maar hoe zit het met de digitale ergonomie? Een volgens mij sterk onderbelicht thema.

Hoewel cobots, augmented reality, virtual reality en andere nieuwe technologiën skills van operatoren in de toekomst sterk zullen verbeteren, loopt het bij veel bedrijven vandaag nog niet zo een vaart. Nog heel wat voorwaarden zijn niet voldaan om deze technologiën succesvol te integreren in het volledig proces. Naar mijn beleven is een eerste stap een paperless omgeving creëren waarin de operator de mogelijkheid heeft om goed ondersteund al zijn flexibele taken uit te voeren die van hem worden verwacht. Daar wringt net het schoentje: traditionele software begeleidt te weinig en informeert meestal te veel.

Wat booking.com, airbnb, uber, etc gemeen hebben is dat de gebruiker snel en duidelijk ziet wat de service voor hen kan betekenen en wat deze er dus concreet kan van verwachten. De verklaring hiervoor is vrij logische : Bij B2C software is de impact op sales rechtstreeks gerelateerd aan het gebruiksgemak. Op de werkvloer loopt het helaas niet zo een vaart. Ik merk zelf dat veel gerenomeerde software paketten ontstaan zijn vanuit een theoretisch oogpunt, maar zonder rekening te houden met de reële behoefte en de digitale ergonomie die het zou kunnen en moeten bevatten. Zo lang je in deze theoretische leefwereld denkt, zal je hier ook alle functionaliteit kunnen vinden. Maar het is pas vanaf het moment dat iemand op een zelfstandige manier het hoofddoel kan achterhalen, dat je van een geslaagd concept spreken.

Tegenwoordig omvatten de uitdagingen van bedrijven ook flexibele arbeidsplaatsen vanuit seizoensgerelateerde oorsprong, personeelsverloop, verschillende culturele historiek, tot en met employer branding waarbij je als bedrijf er alles aan doet om de productieve tijd zo optimaal mogelijk te maken, maar steeds rekening houdend met de verschillende capaciteiten en het welzijn van iedere werknemer.

Op deze manier pleit ik ook dat B2C usability experts ingezet worden om software op een onderbouwde, uitnodigende en gebruiksvriendelijke manier te helpen uitdenken. Software pakketten die gestoeld zijn op oude principes voldoen mijns inziens totaal niet meer in deze snel veranderende wereld. Enkel indien men zich conformeert aan de huidige marktrealiteit en bereid is om met een “blanco blad” te (her)beginnen kan men tot een goede digitale operatorondersteuning komen.

Van minstens even groot belang is een complementaire samenwerking tussen gebruiker en ontwikkelaar : waar de gebruikerservaring leidend is voor de gewenste functionaliteiten, zet de ontwikkelaar in op gebruiksgemak (convenience) en de ergonomische dimensie. Het risico is namelijk dat men zich bij software-ontwikkeling en implementatie te zeer laat leiden door features, features, features … waardoor de complexiteit opnieuw toeneemt.
Er is dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel om alle werknemers een digitale én geoptimaliseerde ondersteuning te bezorgen.

Wat is jullie ervaring hiermee?

Zero User Interface (UI) ook voor de maakindustrie?

By | UI | No Comments

De consumentenmarkt blijft op vlak van gebruiksgemak een sterke voorsprong behouden tegenover de maakindustrie. Hoewel veel innovatiebudget gespendeerd wordt om efficiënter te kunnen produceren, kan de kracht van werknemer ondersteunende technologie ook een positieve bijdrage leveren. User experience vormt voor de consumentenmarkt een belangrijke propositie: hoe eenvoudiger alles verloopt, hoe sterker je je kan positioneren. Ook voor de maakindustrie kan dit een belangrijke hefboom creëren om administratie tot een minimum te herleiden en flexibel om te springen met je werknemers. In realiteit zijn er nog heel wat mogelijkheden om complexiteit op de werkvloer te reduceren.

 

Zero User Interface – kortweg zero UI – is een term die voor het eerst gebruikt werd door designer Andy Goodman. Je kan perfect stellen dat deze filosofie het einde van de scherm gebaseerde interfacing aankondigt. Mens en machine zullen op een natuurlijke manier communiceren : gebaseerd op stem, beweging en/of beeld.

 

Dat dit geen ver van mijn bed show is bewijzen onderstaande voorbeelden:

 

  • Haptische communicatie:

Het antwoord van het device gebeurt op basis van vibratie. Audi alsook samsung en apple smartwatches gebruiken deze technologie al om je van informatie te voorzien.

  • Stemgestuurde communicatie:

Siri, Cortana, Alexa kunnen de identificatie van de gebruiker alsook het uitvoeren van het commando realiseren. In de VS kan je in een ziekenhuis je afspraak boeken, uitchecken en informatie over je voorschriften verkrijgen via Amazon Alexa.

  • Beeld herkenning:

Op basis van camera en Artificiële Intelligentie (AI) is het mogelijk om producten, acties of mensen herkennen. Bedrijven als Trigo Vision zullen aan de hand van AI en camera’s het retail-landschap sterk veranderen.

  • Bewegingsgestuurde communicatie:

Aan de hand van bepaalde bewegingspatronen kan je commando’s laten uitvoeren. Een bekende implementatie van bewegingsgestuurde bediening is terug te vinden bij BMW

 Via Microsoft hololens zijn er tevens al toepassingen om opleidingen te voorzien voor medewerkers. Een voorbeeld kan je zien in het Flanders Make Lab.

  • Chat:

Op basis van reguliere chatberichten kan je het doorkruisen van een app vermijden. Aan de hand van NLP (Natural Language Processing) wordt getypte tekst omgezet naar een effectief commando.

WeChat is het platform dat 1 miljard chinezen ondersteunt om aankopen en betalingen te doen.

Whole Foods heeft een Facebook messenger bot die je aan de hand van AI kan helpen met al je vragen.

 

Welke Zero UI interfaces passen jullie al toe en wat is het effect op je medewerkers?