Hoe loods je industrie 4.0 succesvol binnen?

Er is al aardig wat inkt gevloeid over het onderwerp industrie 4.0. De complexiteit is gerelateerd aan het groot aantal onderwerpen die industry 4.0 aansnijdt. Met Augmented Reality, Virtual Reality, Digital Twin, Blockchain, Cobots, AI, IOT, Cyber Security, 3D Printing benoem je compleet verschillende technologieën die je zouden kunnen helpen. Daarenboven komen nog de methodologieën Lean Production, QRM alsook nieuwe businessmodellen aan bod als extra uitdaging.

Start van een strategische behoefte en niet van uit een lokale efficiëntieverbetering.

We merken spijtig genoeg in tal van gesprekken dat de bovenstaande technologie zijn baan vindt via lokale efficiëntieverbetering. Door het ontbreken van een algemeen plan leidt dit tot nieuwe problemen waarin je oneindig blijft bijsturen. Wegens het ontbreken van heldere KPI’s krijg je een lopende rekening en wordt je verbeteringsambitie een ware nachtmerrie. Agile wordt hier verkeerdelijk gebruikt als verklaring voor chaos!

Hoe begin je dan wel?

Stap 1: Inspiratie

Laat je inspireren in de talrijke workshops en proeftuinen die ter beschikking gesteld worden door kennispartners zoals Ugent, Sirris en Flanders Make of bezoek beurzen zoals Hannover Messe. Het is heel verleidelijk om alle fantastische demo’s meteen te projecteren op je eigen problemen, maar je moet geduldig zijn en de volgende stap niet overslaan. Het gaat hier al in veel gevallen fout omdat mensen direct op zoek gaan naar een pilootproject zonder een breder doel voor ogen te hebben.

Stap 2: Strategie

Zet al die inspirerende technologie even aan de kant en spendeer je tijd eerst aan een onderbouwde marketingstrategie. Hoe wil je je differentiëren de komende jaren en zo meer streven naar customer centricity, operational excellence of product excellence.

Het mag dan wel innovatief klinken bij collega-ondernemers om al die technologie op je vloer te introduceren, maar een onderbouwde strategische aanpak waarin je meetbare doelen nastreeft is een absolute noodzaak.

Idealiter gebruik je een methodologie om de gesprekken te ondersteunen en om je doelstellingen te noteren. Je kan beroep doen op verschillende frameworks. Ik ben zelf fan van de frameworks van Chan Kim, de auteur van de boeken Blue Ocean Strategy en Blue Ocean Shift

Hier vind ik twee frameworks heel interessant:

  1. ERRC grid: https://www.blueoceanstrategy.com/tools/errc-grid/
  2. Four Actions Framework: https://www.blueoceanstrategy.com/tools/four-actions-framework/

Doe deze workshops met verschillende stakeholders van je bedrijf. Finance, Marketing, Sales en Productie hebben immers elk hun unieke kijk en kunnen de impact inschatten op je organisatie.

Aan de hand van deze inzichten kan je nu beginnen met je meetbare doelstellingen op te lijsten en het wordt nu pas opportuun om te evalueren welke procesverbeteringen er nodig zijn. Is er technologie op de markt die dit kan ondersteunen, dan kan je beginnen met de volgende stap.

Stap 3: Pilootproject

De voorafgaande inspiratiesessies gecombineerd met je marketingstrategie leiden je nu tot het punt waar je een pilootproject kan identificeren.

Je moet verantwoordelijken aanduiden om het projectteam in goeie banen te leiden zodoende het project een zo hoog mogelijke slaagkans te geven. Deze mensen hebben zowel beslissingsrecht als de juiste ervaring om je project in goeie banen te leiden. Integreren van nieuwe technologie vergt nog andere voorbereidingen binnen je bedrijf. Voor het eerste project zal een additionele inspanning nodig zijn om je beeld zo ruim mogelijk te houden met het oog op toekomstige projecten.

Je moet de volgende drivers indachtig zijn:

  1. Werk data silo’s weg
  2. Zorg voor relevante real-time data van je resources
  3. Digitaliseer je proces stappen

Stap 4: Evaluatie van je pilootproject

Evalueer je pilootproject ten opzichte van je vooropgestelde KPI’s. Is je businesscase stevig genoeg of moet je dit nog bijsturen?  Probeer zoveel mogelijk input van je werknemers in rekening te nemen om zo je transformatieproces meer kracht te geven.

Stap 5: Klonen

Eens je pilootproject succesvol is kan je met dezelfde aanpak de rest van je uitdagingen gaan oplossen om zo tot een Smart Factory te komen.

Hoe pakken jullie dit binnen jullie onderneming aan? Ik hoor het graag.

Flagstone Administrator

Author Flagstone Administrator

More posts by Flagstone Administrator

Leave a Reply