START JE DIGITALE TRANSFORMATIE VANDAAG

Services

Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst met onze services.

Maak binnenkort je beslissingen op basis van real-time informatie.
Start vandaag je digitale transformatie en bereid je voor op de volgende industriële revolutie!

Transformation workshops

Flagstone is de meest geschikte partner om je bedrijf future proof te maken. Wij sleutelen samen met onze klanten aan een plan van aanpak waarin elke partij zich kan vinden.

Als externe partner kunnen we een frisse en vernieuwende kijk geven op de huidige infrastructuur en doelstellingen van je onderneming.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. workshops

Projectmanagement

Besteed het sturen van je digitale projecten uit terwijl jij de focus kan bewaren op je business. Wij co-creëren met de interne en externe stakeholders en vullen de sessies aan met ons professioneel advies.

We gaan vervolgens aan de slag om de doelstellingen en mijlpalen te behalen. Onze uitdaging is de mensen op de vloer die te maken hebben met automatisatie (PLC, machinebouw,…) te laten samenwerken met business en software professionals in een team.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. projectmanagement

Adviesrapporten

Wanneer een bedrijf beslist om de stap te wagen naar een digitale werkomgeving en het dus future proof wil zijn, is het voor dit bedrijf soms niet meteen duidelijk wat er vandaag de dag allemaal mogelijk is.

Om deze reden stelt Flagstone een rapport samen over de huidige infrastructuur en productieprocessen. De huidige infrastructuur en processen worden dan afgetoetst met de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming.

Het rapport dat voortvloeit uit de analyse van de huidige situatie is de ideale basis om prioriteiten en budgetten te bepalen voor de toekomstige investeringen.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. audits

IOT driven solutions

IOT (“Internet of things”), waarbij alledaagse objecten verbonden worden door een cloud. Een productiemachine zal in de beslisssingsstroom kunnen worden opgenomen dankzij het toevoegen van sensoren en het integreren van PLC informatie.

Het integreren van rendementsinformatie, machine instellingen en kwaliteit zijn belangrijke punten om meer digitaal en automatischer te werk te kunnen gaan .

Deze informatie betekent de start om:

 • Machines als operatoren efficiënter in te zetten
 • Kwalitatievere productie te bekomen
 • Betere opvolging en beslissingen te kunnen bewerkstelligen

Wij zorgen voor zowel de software, de koppeling met bestaande systemen (PLC en/of ERP) als het plaatsen van de sensoren. Kortom, Flagstone verzorgt voor u het totaalplaatje van A tot Z.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. sensordata

Integration services

Wij gaan een stap verder dan onze concurrentie.

Het ontbreken van een koppeling tussen verschillende softwaresystemen zorgt vaak voor veel problemen, fouten en inefficiëntie.

Bij het ontbreken van een goede koppeling tussen de verschillende systemen treden er vaak discrepanties op, omdat manuele data invoer een te hoge foutmarge oplevert. Wij kunnen de koppeling of beter gezegd ‘middleware’ maken om de systemen te connecteren met elkaar.

De gekende ERP-systemen zoals SAP of Axapta bevatten meestal alle masterdata en daardoor zijn een groot stuk van je processen al digitaal. Het integreren van de productiedata of andere randsystemen levert je een gesloten circuit op met een veel efficiëntere werking.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. efficiëntie

Custom software solutions

Aan de hand van op maat gemaakte software kunnen wij specifieke bedrijfsprocessen digitaal maken wanneer ‘kant-en-klare’ toepassingen niet meer volstaan.

In de meeste gevallen betreffen het satelliet toepassingen rond het ERP-systeem (in veel gevallen Axapta of SAP). Bij het maken van de toepassingen leggen we steeds de focus op een esthetische, easy-to-use toepassing zodat het veranderingstraject voor je werknemers zo eenvoudig mogelijk is.

Neem vrijblijvend contact op i.v.m. dynamische oplossingen

Data-driven manufacturing

Verbeter je bedrijfsprestaties en maak je productie efficiënter dankzij data-driven manufacturing. Flagstone helpt je om op een slimme manier data te verzamelen en te interpreteren om je interne structuur en productieprocessen te optimaliseren.

Meer over data-driven manufacturing

Automated Manufacturing

Automatiseer je bedrijfsprocessen en maak van je bedrijf een zelfsturende fabriek. Flagstone helpt je om een efficiënte samenwerking op te zetten tussen je personeel, je machines en slimme software. Zo kunnen je productieprocessen beter gestuurd kunnen worden.

Meer over automated manufacturing

Roadbook

BEDRIJFS- DOELSTELLINGEN BEPALEN

We bespreken de uitdagingen die je wil aanpakken binnen de onderneming:

Aan de hand van co-creatie sessie(s) gaan we op zoek naar tastbare bedrijfsdoelstellingen om het transformatieproject waarheidsgetrouw te benaderen. Dit kan resulteren in workshops met mensen uit alle verschillende afdelingen van het bedrijf.

 • Wil je efficiënter worden (operation excellence) door het aanpakken van één of meerdere specifieke digitalisatie vraagstukken?
 • Wij werken zoveel mogelijk silo’s weg binnen je organisatie: dit zorgt voor een kleinere foutmarge en het meer efficiënt inzetten van zowel je mensen als machines.
 • Wil je een fabriek of processen klonen op andere organisaties?
 • Bij het opzetten van een pilootproject wordt er rekening gehouden met het feit dat het toepasbaar wordt op andere sites met andere software en machines.
 • Wil je een nieuw business model ontwikkelen aan de hand van digitalisatie en innovatie?
 • In dit geval moet er naar nieuwe manieren gezocht worden om klanten te bereiken met producten/services. Dit resulteert in een andere mindset bij het runnen van je fabriek met tal van uitdagingen die aangepakt dienen te worden.

INFRASTRUCTUUR IN KAART BRENGEN

Inventariseren van:

 • Bedrijfsprocessen: hoe werkt de organisatie nu? In hoeveel en welke stappen ga je van voorraad tot uitlevering?
  Deze helicopter view kan een discussie platform vormen voor hoe iets efficiënter kan gebeuren zoals bijvoorbeeld een stuk uit het productieproces.
 • Huidige technologie architectuur: Welke software wordt er gebruikt als basis? Welke andere toepassingen zijn momenteel niet geïdentificeerd binnen je bedrijf?
  Soms gaan werknemers zelf aan de slag om hun werk beter te ondersteunen, deze tools kunnen een risico vormen voor je de continuïteit binnen je fabriek.
 • Automatisatie architectuur: Welke PLC’s zijn er beschikbaar en welke data kan nu al aangesproken worden, waar liggen de blind spots?
 • Machine infrastructuur: het in kaart brengen van je machinepark en de huidige connectiviteit is belangrijk om te evalueren hoe snel je bepaalde afdelingen kan opwaarderen tot een digitale afdeling
 • Manuele acties: binnen de organisatie gebeuren soms een aantal acties nog in een manuele vorm: telefoneren of mailen om zaken af te spreken, noteren op papier, excel formulieren die manueel worden aangevuld op basis van observaties. Deze inventarisatie zal een beeld geven welke processen verbeterd kunnen worden.

Finaal stellen we een adviesrapport op: wat is de conclusie en wat kunnen we aanbevelen om de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen.

BESPREKING AANPAK MET STAKEHOLDERS

We bespreken het plan van aanpak met de stakeholders aan de hand van Transformation Workshops

START PILOOT PROJECT

We selecteren een pilootproject om te evalueren. Flagstone geeft aan de hand van tastbare bedrijfsdoelstellingen een beeld over de situatie voor- en na het project.

EVALUATIE PILOOT PROJECT & BIJSTURING

Evaluatie van het project en bijsturing.

PILOOT PROJECT TOEPASSEN OP ANDERE DELEN VAN ORGANISATIE

Na overeenstemming met de stakeholders passen we het project toe op de andere onderdelen van je organisatie.

RESULTATEN EVALUEREN

Flagstone en de stakeholders evalueren de resultaten en de samenwerking. Er wordt samen bekeken of er nog andere opportuniteiten zijn binnen de onderneming en of er nog veranderingen kunnen gebeuren tijdens de samenwerking.

Tastbare meetresultaten

De meerwaarde van de oplossingen van Flagstone wordt apart berekend per business case, aangezien de toevoegde waarde niet steeds financieel is, maar deze ook aan kwaliteit gerelateerd kan zijn.

Onze klanten hebben in de meeste gevallen zelf doelstellingen in gedachten waarbij ze zelf weten welk target ze willen bereiken en welke evolutie ze willen teweegbrengen binnen hun bedrijf.

De high level formule van Flagstone kan ervoor zorgen dat het aantal geproduceerde eenheden per uur stijgt, het aantal eenheden afval vermindert, …

We geven twee voorbeelden om je succes ratio op high level tastbaar te maken voor het management:

 • Het activeren van een nieuwe of extra productielijn:Het activeren van een nieuwe productielijn betekent voor een onderneming een aanzienlijke omzetstijging, gezien het succes van het verkopen van bijvoorbeeld een nicheproduct.

Wanneer de bovenstaande methodologie een succes voor het bedrijf in kwestie betekent, is het de bedoeling deze best practice te klonen over alle andere fabrieken.

De succes ratio focust zich op het verhogen van de productie aantallen en is meetbaar via bijvoorbeeld de resultatenrekening van het bedrijf.

 • Het proces met transportbanden vervangen door een systeem met AGV’s en containers:Betreffende kwaliteitsverbetering rond allergenen diende het proces met transportbanden vervangen worden door een systeem met AGV’s (“automated guided vehicles”) en containers.

De succes ratio bestond erin om dit complexe project met tal van externe partijen en legacy software up en running te houden, voordat de volgende grondstof contracten terug actief werden na de pauzetijd die voorzien was voor de ombouw.

Diepgaandere low level business value calculation kunnen we doen door KPI’s op te zetten samen met de klant. In principe verschillen deze KPI’s per klant naargelang het vraagstuk dat dient opgelost te worden.

Een aantal voorbeelden van low level KPI’s kunnen onderstaande zijn:

 • Dagen voorraad (=voorraden/omzet X 365 dagen) uit de balans van vorig jaar en nieuw jaar. Deze tijdspanne zou korter moeten zijn na het uitvoeren van een optimalisatie, waarbij dit de enige verandering is.
 • Return on assets (=EBIT/activa) illustreert de winstgevendheid van je activa. Er wordt gekeken naar het rendement op je assets.
 • Return on equity (=Winst voor belasting/eigen vermogen) De aandeelhouderswaarde optimaliseren kan belangrijk zijn daar die ten slotte ook verder gaan investeren in je bedrijf als je de rendementen kunt laten stijgen.
 • Full costing/Activity based costing correcties door de real-time informatie die in de berekening wordt meegenomen in plaats van een assumptie.

Geïnteresseerd in de services van Flagstone?
Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek