START JE DIGITALE TRANSFORMATIE VANDAAG

Aanpak

Roadbook

BEDRIJFS- DOELSTELLINGEN BEPALEN

We bespreken de uitdagingen die je wil aanpakken binnen de onderneming:

Aan de hand van co-creatie sessie(s) gaan we op zoek naar tastbare bedrijfsdoelstellingen om het transformatieproject waarheidsgetrouw te benaderen. Dit kan resulteren in workshops met mensen uit alle verschillende afdelingen van het bedrijf.

 • Wil je efficiënter worden (operation excellence) door het aanpakken van één of meerdere specifieke digitalisatie vraagstukken?
 • Wij werken zoveel mogelijk silo’s weg binnen je organisatie: dit zorgt voor een kleinere foutmarge en het meer efficiënt inzetten van zowel je mensen als machines.
 • Wil je een fabriek of processen klonen op andere organisaties?
 • Bij het opzetten van een pilootproject wordt er rekening gehouden met het feit dat het toepasbaar wordt op andere sites met andere software en machines.
 • Wil je een nieuw business model ontwikkelen aan de hand van digitalisatie en innovatie?
 • In dit geval moet er naar nieuwe manieren gezocht worden om klanten te bereiken met producten/services. Dit resulteert in een andere mindset bij het runnen van je fabriek met tal van uitdagingen die aangepakt dienen te worden.

INFRASTRUCTUUR IN KAART BRENGEN

Inventariseren van:

 • Bedrijfsprocessen: hoe werkt de organisatie nu? In hoeveel en welke stappen ga je van voorraad tot uitlevering?
  Deze helicopter view kan een discussie platform vormen voor hoe iets efficiënter kan gebeuren zoals bijvoorbeeld een stuk uit het productieproces.
 • Huidige technologie architectuur: Welke software wordt er gebruikt als basis? Welke andere toepassingen zijn momenteel niet geïdentificeerd binnen je bedrijf?
  Soms gaan werknemers zelf aan de slag om hun werk beter te ondersteunen, deze tools kunnen een risico vormen voor je de continuïteit binnen je fabriek.
 • Automatisatie architectuur: Welke PLC’s zijn er beschikbaar en welke data kan nu al aangesproken worden, waar liggen de blind spots?
 • Machine infrastructuur: het in kaart brengen van je machinepark en de huidige connectiviteit is belangrijk om te evalueren hoe snel je bepaalde afdelingen kan opwaarderen tot een digitale afdeling
 • Manuele acties: binnen de organisatie gebeuren soms een aantal acties nog in een manuele vorm: telefoneren of mailen om zaken af te spreken, noteren op papier, excel formulieren die manueel worden aangevuld op basis van observaties. Deze inventarisatie zal een beeld geven welke processen verbeterd kunnen worden.

Finaal stellen we een adviesrapport op: wat is de conclusie en wat kunnen we aanbevelen om de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen.

BESPREKING AANPAK MET STAKEHOLDERS

We bespreken het plan van aanpak met de stakeholders aan de hand van Transformation Workshops

START PILOOT PROJECT

We selecteren een pilootproject om te evalueren. Flagstone geeft aan de hand van tastbare bedrijfsdoelstellingen een beeld over de situatie voor- en na het project.

EVALUATIE PILOOT PROJECT & BIJSTURING

Evaluatie van het project en bijsturing.

PILOOT PROJECT TOEPASSEN OP ANDERE DELEN VAN ORGANISATIE

Na overeenstemming met de stakeholders passen we het project toe op de andere onderdelen van je organisatie.

RESULTATEN EVALUEREN

Flagstone en de stakeholders evalueren de resultaten en de samenwerking. Er wordt samen bekeken of er nog andere opportuniteiten zijn binnen de onderneming en of er nog veranderingen kunnen gebeuren tijdens de samenwerking.

Tastbare meetresultaten

De meerwaarde van de oplossingen van Flagstone wordt apart berekend per business case, aangezien de toevoegde waarde niet steeds financieel is, maar deze ook aan kwaliteit gerelateerd kan zijn.

Onze klanten hebben in de meeste gevallen zelf doelstellingen in gedachten waarbij ze zelf weten welk target ze willen bereiken en welke evolutie ze willen teweegbrengen binnen hun bedrijf.

De high level formule van Flagstone kan ervoor zorgen dat het aantal geproduceerde eenheden per uur stijgt, het aantal eenheden afval vermindert, …

We geven twee voorbeelden om je succes ratio op high level tastbaar te maken voor het management:

 • Het activeren van een nieuwe of extra productielijn:Het activeren van een nieuwe productielijn betekent voor een onderneming een aanzienlijke omzetstijging, gezien het succes van het verkopen van bijvoorbeeld een nicheproduct.

Wanneer de bovenstaande methodologie een succes voor het bedrijf in kwestie betekent, is het de bedoeling deze best practice te klonen over alle andere fabrieken.

De succes ratio focust zich op het verhogen van de productie aantallen en is meetbaar via bijvoorbeeld de resultatenrekening van het bedrijf.

 • Het proces met transportbanden vervangen door een systeem met AGV’s en containers:Betreffende kwaliteitsverbetering rond allergenen diende het proces met transportbanden vervangen worden door een systeem met AGV’s (“automated guided vehicles”) en containers.

De succes ratio bestond erin om dit complexe project met tal van externe partijen en legacy software up en running te houden, voordat de volgende grondstof contracten terug actief werden na de pauzetijd die voorzien was voor de ombouw.

Diepgaandere low level business value calculation kunnen we doen door KPI’s op te zetten samen met de klant. In principe verschillen deze KPI’s per klant naargelang het vraagstuk dat dient opgelost te worden.

Een aantal voorbeelden van low level KPI’s kunnen onderstaande zijn:

 • Dagen voorraad (=voorraden/omzet X 365 dagen) uit de balans van vorig jaar en nieuw jaar. Deze tijdspanne zou korter moeten zijn na het uitvoeren van een optimalisatie, waarbij dit de enige verandering is.
 • Return on assets (=EBIT/activa) illustreert de winstgevendheid van je activa. Er wordt gekeken naar het rendement op je assets.
 • Return on equity (=Winst voor belasting/eigen vermogen) De aandeelhouderswaarde optimaliseren kan belangrijk zijn daar die ten slotte ook verder gaan investeren in je bedrijf als je de rendementen kunt laten stijgen.
 • Full costing/Activity based costing correcties door de real-time informatie die in de berekening wordt meegenomen in plaats van een assumptie.

Geïnteresseerd in de services van Flagstone?
Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek