START JE DIGITALE TRANSFORMATIE VANDAAG

Uitdagingen DMU

Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst met onze services.

Industry 4.0 zal een effect hebben voor alle bedrijven in de maakindustrie. Wees er als een van de eerste bij en laat jouw bedrijf genieten van de voordelen die de automatisering van bedrijfsprocessen met zich meebrengt.

Ik ben
CEO

Ik ben
CFO

Ik ben
COO

Ik ben
Production
Manager

Co-creatie zorgt voor innovatie

Een frisse kijk door een externe partij helpt om het bedrijf te innoveren en het bedrijf te transformeren teneinde performanter te zijn.

 • Co-creatie met alle belanghebbenden
 • Flagstone helpt bij het definiëren van de doelstellingen, prioriteiten en deadlines
 • Wij helpen bij het schrijven van de offertes aan leveranciers
 • We ondersteunen het interviewen van andere (nieuwe) leveranciers en het maken van de juiste keuze

Prijs & kostprijsberekening

Bereken de exacte productkost en reduceer je voorraad.

 • Flagstone voegt sensoren toe aan machines
 • De realtime gegevens worden gekoppeld aan een bestaand softwaresysteem
 • Er kan tevens ook een compleet afzonderlijk softwaresysteem gecreëerd worden

Optimalisatie productie-eenheden

Flagstone zorgt ervoor dat er minder afval is bij de productie en dat de geproduceerde eenheden kwalitatiever zijn dan voorheen, dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een betere interactie met de machines.

 • We voegen interactiviteit toe aan de machines
 • Het is verder mogelijk de opgeslagen data van de productieinstellingen te bewaren in de gemodificeerde machines

OF

 • We plaatsen sensoren op machines
 • We analyseren de opgenomen data en creëren een algoritme teneinde kwaliteitsproblemen te controleren
 • Waarschuwingen voor uw operatoren kunnen worden ingesteld om kwaliteitsproblemen te voorkomen
 • Alle informatie kan worden verzameld in een bestaand systeem
 • Er kan tevens een compleet afzonderlijk kwaliteitssysteem gecreëerd worden

Complexe technische projecten

Een technische implementatie – bijvoorbeeld een integratie van een AGV-project (“automated guided vehicule”) – vereist vaak interne en/of externe belanghebbenden.

Het project moet worden beheerd waarbij de mensen op de vloer en de richting waar we naartoe werken moeten worden gealigneerd. Het budget, de tijd en de complexiteit laten het niet steeds toe om dit enkel met internen af te handelen.

 • We co-creëren met alle belanghebbenden teneinde de scope te finetunen
 • We tracken de tijd en het materiaal dat gebruikt wordt
 • Projectbeheer wordt door ons verzorgd en we rapporteren aan het management
 • We creëren softwareoplossingen om de silo-systemen aan te sluiten

Bewaak je KPI’s

Meet hoe je fabriek presteert teneinde in de toekomst efficiënter te werk te kunnen gaan.

Om de kosten van je onderneming te kunnen verlagen, is het nodig meer inzicht in je bedrijf te krijgen opdat we de knelpunten kunnen identificeren. Op deze manier kan je bepalen hoe je de eerder blootgelegde problemen kan oplossen en deze resultaten kunt blijven optimaliseren door te blijven meten.

Een eerste KPI-meetdashboard zal volgens OEE (“overall equipment effectiveness”) geïnstalleerd worden door Flagstone:

 • Flagstone bouwt een visueel attractief dashboard
 • Real-time informatie vanuit de machines wordt in het geïnstalleerde dashboard verzameld
 • We bundelen alle informatie met gegevens uit een legacy-systeem
 • Onze klanten kunnen hun resultaat configureren, experimenteren en meten

Reduceer machine breakdowns

Zorg ervoor dat onverwachte machine-stops uitblijven.

Preventief onderhoud van de (oudere) machines kan geïmplementeerd worden wanneer we sensoren toevoegen.

 • Flagstone voegt sensoren toe aan machines
 • Realtime gegevens worden gekoppeld aan een bestaand softwaresysteem
 • Er is ook de mogelijkheid een compleet afzonderlijk softwaresysteem te creëren

Optimalisatie bedrijfsmiddelen

Verbeter de operationele planning van mensen en machines binnen de onderneming.

Bij het verzamelen van de gegevens van de machines en bij het optimaliseren van de manier van werken van de machines, kan je je middelen nauwkeuriger plannen voor de toekomst dankzij Flagstone. Verder kan je de mensen op de vloer meer doen afwisselen wat zorgt voor meer variatie in hun job en dus meer gelukkige werknemers.

 • Flagstone voegt sensoren toe aan machines
 • De realtime gegevens worden gekoppeld aan een bestaande planningssoftware
 • Er kan tevens een compleet afzonderlijk planningssysteem gecreëerd worden