Tag

Tablet Archives - Flagstone

inventarisopname_met_tablet

Case: Inventarisopname met een tablet

By | Digital Transformation

Context

De jaarlijkse inventaris opmaken was vroeger een taak die archaïsch en met een hoge foutgevoeligheid verliep. Tot op heden deden medewerkers de tellingen op basis van afgedrukte lijsten, waarna de verantwoordelijken alle info in Excel-bestanden overtypten en manueel controleerden. Wanneer dit arbeidsintensief en foutgevoelig proces was afgerond moesten alle stockmutaties nog uitgevoerd worden in het huidige AX 2009 ERP-systeem. De accuraatheid van de stock werd sterk in vraag gesteld omdat de tellingen op papier gebeurden. Er was dus geen ondersteunende technologie voorhanden die fouten kon voorkomen. De manuele handelingen van de verantwoordelijken konden achteraf opnieuw tot een hogere foutgevoeligheid leide

Vraagstelling

Hoe kunnen we het opmaken van een inventaris verkorten en tegelijkertijd een hogere accuraatheid van de tellingen verzekeren?

Oplossing

Vanuit de behoefte van de klant zijn we samen met de Warehouse Manager en de ERP-implementator in dialoog gegaan. De behoefte van de Warehouse Manager en de technology stack maakten meteen duidelijk dat een off-the-shelf toepassing geen optie was. Flagstone vertaalde de behoeftes in een gebruiksvriendelijke en meertalige oplossing die kon gebruikt worden op een commodity tablet. Met een beperkte investering per tablet kon een groot aantal medewerkers ineens gebruik maken van een technologische oplossing die:

  • Kan scannen.
  • Je kan begeleiden in de taken die de verantwoordelijken voor jou configureerden.

Alle tellingen werden na goedkeuring en controle direct doorgestuurd naar AX 2009 waar alle stockmutaties werden doorgevoerd. De gebruiksvriendelijkheid verhoogde de efficiëntie aanzienlijk waardoor de duur van de tellingen beduidend werd verkort. Door de accuraatheidsproblematiek besliste de organisatie ook om in te zetten op de zoektocht naar een beter WMS-systeem.

Voorbeeld overzicht analyse inventarisopname

Inventarisopname_analyse_ipad

Waarom?

Een accurate stock is zowel fiscaal als operationeel een behoefte en geen luxe. Als het proces en de accuraatheid verbeteren dan kan de jaarlijkse telling ook aangevuld worden door cycle counting op onderdelen van je magazijn. Deze accuraatheid zal bovendien de customer journey verbeteren, wat je een sterkere commerciële positie kan opleveren. Een oefening in het verbeteren van een procesonderdeel kan eveneens een andere bottleneck in kaart brengen waardoor de investering ineens een ruimer strategisch aspect krijgt.

Voorbeeld detail analyse artikel inventarisopname

analyse_stockverschillen_voorraadbeheer_via_ipad
analyse_stockverschillen_voorraadbeheer_via_ipad

Hoe kunnen we je helpen?

Na het identificeren van de strategische behoefte kunnen we samen met jou de bestaande technology stack in kaart brengen om van daaruit de ideale oplossing te bedenken. Een bestaand ERP-systeem (Axapta, SAP, etc.) vormt voor ons niet direct een belemmering. Zowel het begeleiden, het uitdenken als het uitwerken van de oplossing kunnen los van elkaar gekozen worden. Indien gewenst kunnen we achteraf de resultaten helpen verwerken om op die manier vanuit een strategisch oogpunt je bedrijf te helpen verbeteren.