DIGITALE ERGONOMIE


Inherent aan Industry 4.0 behoort ook Operator 4.0 tot de domeinen waar je wil op inzetten, nl het opwaarderen van de skills van je operator. Maar hoe zit het met de digitale ergonomie? Een volgens mij sterk onderbelicht thema.

Hoewel cobots, augmented reality, virtual reality en andere nieuwe technologiën skills van operatoren in de toekomst sterk zullen verbeteren, loopt het bij veel bedrijven vandaag nog niet zo een vaart. Nog heel wat voorwaarden zijn niet voldaan om deze technologiën succesvol te integreren in het volledig proces. Naar mijn beleven is een eerste stap een paperless omgeving creëren waarin de operator de mogelijkheid heeft om goed ondersteund al zijn flexibele taken uit te voeren die van hem worden verwacht. Daar wringt net het schoentje: traditionele software begeleidt te weinig en informeert meestal te veel.

Wat booking.com, airbnb, uber, etc gemeen hebben is dat de gebruiker snel en duidelijk ziet wat de service voor hen kan betekenen en wat deze er dus concreet kan van verwachten. De verklaring hiervoor is vrij logische : Bij B2C software is de impact op sales rechtstreeks gerelateerd aan het gebruiksgemak. Op de werkvloer loopt het helaas niet zo een vaart. Ik merk zelf dat veel gerenomeerde software paketten ontstaan zijn vanuit een theoretisch oogpunt, maar zonder rekening te houden met de reële behoefte en de digitale ergonomie die het zou kunnen en moeten bevatten. Zo lang je in deze theoretische leefwereld denkt, zal je hier ook alle functionaliteit kunnen vinden. Maar het is pas vanaf het moment dat iemand op een zelfstandige manier het hoofddoel kan achterhalen, dat je van een geslaagd concept spreken.

Tegenwoordig omvatten de uitdagingen van bedrijven ook flexibele arbeidsplaatsen vanuit seizoensgerelateerde oorsprong, personeelsverloop, verschillende culturele historiek, tot en met employer branding waarbij je als bedrijf er alles aan doet om de productieve tijd zo optimaal mogelijk te maken, maar steeds rekening houdend met de verschillende capaciteiten en het welzijn van iedere werknemer.

Op deze manier pleit ik ook dat B2C usability experts ingezet worden om software op een onderbouwde, uitnodigende en gebruiksvriendelijke manier te helpen uitdenken. Software pakketten die gestoeld zijn op oude principes voldoen mijns inziens totaal niet meer in deze snel veranderende wereld. Enkel indien men zich conformeert aan de huidige marktrealiteit en bereid is om met een “blanco blad” te (her)beginnen kan men tot een goede digitale operatorondersteuning komen.

Van minstens even groot belang is een complementaire samenwerking tussen gebruiker en ontwikkelaar : waar de gebruikerservaring leidend is voor de gewenste functionaliteiten, zet de ontwikkelaar in op gebruiksgemak (convenience) en de ergonomische dimensie. Het risico is namelijk dat men zich bij software-ontwikkeling en implementatie te zeer laat leiden door features, features, features … waardoor de complexiteit opnieuw toeneemt.
Er is dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel om alle werknemers een digitale én geoptimaliseerde ondersteuning te bezorgen.

 

Wat is jullie ervaring hiermee?

Laat je overtuigen door onze gebruiksvriendelijke producten